Hobborna - Vad var hobborna?

Hobborna var frivilliga personer som hjälpte Sulake att hålla habbo i en fridfull stämning. Hobborna svarade även på kallensom kom in via kalla på hjälp, dom var som moderatorer utan lön. Dom gamla hobborna är belönade med ett emblem, för att visa tacksamheten från Sulake (emblemt ser du här till höger).

Vad fanns det för olika hobbor?

Det fanns 3 olika stadier för hobborna. Ny hobba, vanlig hobba och erfaren hobba. Varje stadie hade ett eget emblem för att utmärka vilket stadie dom är i. t.ex. Nya hobborna hade silver hobba emblemet och guld fick dom vanliga och mer erfarna hobborna, efter dom varit hobbor under en tid. Idag har alla f.d. hobbor emblet till höger.

Kan man fortfarande bli hobba?

Hobborna försvann december 2005 på grund av säkerhets skäl hos sulake. Så nej, det går inte längre att ansöka om att bli hobba.

AngelwingGoth
JakkinJytte
LenaOLuggruff
MarskattaMayor
Mr.GolddiggerPenderrin
SamurizeSputniQ
Tezz58Vampirella
YerrJohannest85