Habbo eXperts

En Habbo eXpert var en helt vanlig Habbo som hade blivit vald av Habbos säkerhetspersonal, till för att sköta den största uppgiften, nämligen att hjälpa Habbor på hotellet. Varje Habbo eXpert hade en inriktning inom ett visst område på Habbo som visade vad Habbo eXperten mest hade kunskaper inom. Det fanns totalt tre kunskapsinriktningar, nämligen Host, Game och Tech eXperts.

Vart finner jag Habbo eXperterna?

Habbo eXperterna härjar över allt. Varje inriktning har dock ett huvudkvarterer som de prioriterar först. Följande inriktning har följande huvudkvarterer:

Host eXperts: Habboreceptionen
Game eXperts: Spelrummen
Tech eXperts: Tech HQ (sök på VincentViga)

Hur känner man igen en Habbo eXpert?

Detta behövde man inte oroa sig för. Det var enkelt. Alla Habbo eXperter hade ett X med en liten icon längst upp till höger om X:et bredvid sin Habbo gubbe, som visade att de hjälpte till. Varje icon stod för en inriktning. En Habbo eXpert har en plikt att besvara dina frågor när X:et syntes.

Iconernas utseende och betydelse

Nedan följer en lista på de tre inriktningarna som fanns.

Host eXperts [HX]
Dessa Habbo eXperter var ett vänligt gäng som hjälpte till att ge svar på allmänna frågor om Habbo. Några exempel på svar man fick var t.ex. hur man byter kläder, eller så kunde man få svar på frågor om andra funktioner på Habbo.

Game eXperts [GX]
Dessa Habbor eXperter intresserade sig för att anordna tävlingar, även underhålla Habborna på hotellet. De var även experter på att ge tips på olika strategier i Habbos spel BattleBall, SnowStorm och BubbelTrubbel.

Tech eXperts [TX] Dessa Habbo eXperter var otroligt duktiga på att hjälpa till med att lösa alla datorproblem som störde vistelsen på Habbo. Men de hjälpte även till att få bort virus på den drabbades dator genom tips.

Vad var de med ett guldigt X för typer?

Vad var de med ett guldigt X för typer?Alla som hade ett guldigt X-emblem var gruppledare för deras inriktning. Deras huvudsakliga uppgift var att se till att alla Habbo eXperter skulle hålla sig till reglerna, även hålla småmöten för sin inriktning, och att ständigt rapportera hur det gick för Habbo eXperterna till ansvariga.

Såhär såg gruppledarnas emblem ut:

Host eXpert leader
Såhär såg gruppledaremblemet för Host eXperts ut.

Game eXpert leader
Såhär såg gruppledaremblemet för Game eXperts ut.

Tech eXpert leader
Såhär såg gruppledaremblemet för Tech eXperts ut.

Head eXpert leader
Detta var någonting nytt. Kommer du ihåg när jag skrev att gruppledarna ständigt rapporterar hur det går för Habbo eXperterna till ansvariga? Dessa, som kallades Head leaders var huvudansvariga för alla Habbo eXpert grupper. Deras huvudsakliga uppgift var att sammanställa information från alla gruppledare till varje inriktning för att få en översikt. Att hålla stormöten för alla Habbo eXperter ingick även i deras huvudsakliga uppgift.

Tack till alla Habbo-X!

Det har varit en trevlig tid tillsammans med alla Habbo-X. Vi kommer alla att sakna dem.